Phú Xây Dựng tham gia chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước

Phú Xây Dựng tham gia chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước

Phú Xây Dựng tham gia chương trình xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước với các doanh nghiệp TPHCM do báo Khoa Học Thời Đại tỉnh Bình Phước tổ chức, mời 40 doanh nghiệp tại TPHCM xuống tham quan du lịch và trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp Bình Phước.

Rất vui vì đã được báo Khoa Học Thời Đại ưu tiên cho Phú Xây Dựng 1 vé, qua chuyến xúc tiến này Phú Xây Dựng rất vui đã có những ý kiến đóng cho các doanh nghiệp và quý báo. Chân thành cảm ơn báo Khoa Học Thời Đại tỉnh Bình Phước.

26

No Responses

Write a response

Call Now Button